Hjælp til opgaveskrivning

Har du svært ved skriftlige opgaver? Så lad mig hjælpe dig! Med et snit på 11,5 fra universitetet, samt flere års erfaring med at rette problemformuleringer og opgaver på universitetsniveau, kan jeg hjælpe dig med at få din opgave til at stå knivskarpt!


Det kan jeg hjælpe dig med

Det, jeg kan hjælpe dig med, er:

  • Problemformulering / formulering af tese.

  • Strukturering af opgaven: Hvilke afsnit er relevante at have med - og hvilke er ikke?

  • Den røde tråd: Hænger din opgave sammen? Får du grebet alle de bolde, du kaster op?

  • Metakommunikation og delkonklusioner: Får du fortalt hvorfor du gør, hvad du gør? Får du samlet op undervejs? Står dine pointer tydeligt frem?

  • Litteraturliste og anden formalia.

Jeg kan hjælpe med opgaver på gymnasialt niveau og højere. Selvom jeg er super klog og belæst, har jeg dog ikke styr på alle fag i verden… Så det faglige indhold er dit ansvar.

Ønsker du udelukkende at jeg læser korrektur på din opgave? Så se mine priser på korrekturlæsning her.


Priser

Problemformulering og indledning

Sparring på problemformulering/indledning samt korrekturlæsning herpå.
200 kr. ekskl. moms / 250 kr. inkl. moms.

Opgavestruktur og rød tråd

Sparring på opgavens struktur og den røde tråd. Hænger din problemformulering/indledning sammen med din konklusion? Får du besvaret din problemformulering? Får du tydeliggjort de forskellige afsnits relevans? Får du brugt de teorier, metoder og modeller, som du præsenterer? Korrekturlæsning ikke inkluderet.
400 kr. ekskl. moms / 500 kr. inkl. moms.

Opgavestruktur og rød tråd + korrektur

Sparring på opgavens struktur og den røde tråd. Hænger din problemformulering/indledning sammen med din konklusion? Får du besvaret din problemformulering? Får du tydeliggjort de forskellige afsnits relevans? Får du brugt de teorier, metoder og modeller, som du præsenterer? Korrekturlæsning inkluderet.
300 kr. ekskl. moms / 375 kr. inkl. moms.
+ 25 kr. pr. side ekskl. moms / 31,25 kr. pr. side inkl. moms.


Sådan forløber processen

Det, du skal sende til mig, er:

  • Din opgave i en word-fil.

  • Krav til opgaven (fx din studieordning og/eller udleveret opgavesæt).

Det, du får tilbage, er:

  • Din opgave i en word-fil, hvor alle rettelser er markeret i teksten, så du kan se hvad jeg har rettet.

  • En samlet oversigt over hvilke rettelser jeg har foretaget.

  • En halv times feedback over telefonen.

Inden jeg går i gang med at arbejde på din opgave, aftaler vi selvfølgelig en samlet pris for det arbejde, jeg udfører, samt sætter en deadline for, hvornår du har den tilbage igen.